עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של ילדה. בנות משאירות מתנות מגברים. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – הפוך את העובדים לתעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולספק ללקוחות שלנו לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.

Esta búsqueda no tiene resultados

Por favor intenta con diferentes criterios.
×